Energiveven logo
Horzmenu

Vindkraft

Vindenergi er den energien som tas opp som følge av at luft beveger seg. Å utnytte vind som energikilde er en gammel oppfinnelse. De første vindmøllene vi kjenner til ble brukt i Kina for over 4000 år siden. I Norge kom vindmøllen til Jæren på 1400 tallet.

En vindmølle utnytter den kinetiske energien i vind. Energien blir fanget opp av store blader og omdannet til elektrisk energi i en dynamo. Danmark er ledende innen vindmølle teknologi og møllene blir stadig mer effektive. Moderne vindmøller er 60 – 90 meter høye, og produserer energi i vindhastigheter mellom 4 og 25 m/s. Dobles vindstyrken øker kraften eller energien hele 8 ganger. Derfor plasseres møllene i såkalte vindmølleparker der det blåser mest. Mange synes møllene er et skjemmende innslag i naturen, derfor er det viktig å plassere de på steder som folk synes det er greit at de står.

vindmøller

Selv om Norge er det landet i Europa det blåser mest, har vi lite vindkraft i Norge.

Danmark er i dag verdens fjerde største land på vindkraft. I 2008 dekket 5000 møller i Danmark opp 23 % av Danmarks elektrisitetsforbruk. Historisk sett har Norge liten tradisjon for vindmøller, mye fordi vi har hatt god tilgang på vannkraft. I 2009 har Norge 15 vindmøllparker i forskjellig størrelse i drift. De fire store parkene finner du i Trøndelag, Møre og Romsdal og i Finnmark.  Vindkraft passer veldig bra i det norske energisystemet, når det blåser kan vi spare den produserte strømmen fra vindkraft i våre vannmagasiner
Til tross for at Norge for at Europas beste vindresurser har vi lite utbygning av denne energien i Norge

Hvilke fordeler har vindkraft?
Vindkraft er fornybar energi.
Vindenergi gir ingen forurensing.
Vinden er sterkest på de årstidene hvor energibehovet er størst.
Det blåser mest når det er lite nedbør og derfor lite vann til vannkraftverkene
Vindmølleparkene har lave driftsutgifter etter at møllene er bygd opp og er derfor stabile i drift.

Hvilke utfordringer har vindkraft?
Vindmøllene kan kreve stor plass.
Vindmølleparkene kan virke sjenerende på omgivelsene.
Vindmølleparkene kan forverre levekårene for fuglene, særlig rovfuglene.

Denne teksten er godkjent av: NORWEA Norwegian Wind Energy Association
Vil du vite mer om vindkraft, gå til: www.vindkraft.no

BELLONAS sider om vindkraft:
http://www.bellona.no

Om vindkraft fra Olje- og energidepartementet:
http://www.dep.no/oed/norsk/p10003549/026021-210002/index-dok000-b-n-a.html

ENOVA – arbeider for en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon:
http://www.enova.no/?itemid=98


Aktuelle nyheter om miljøspørsmål:
http://miljonytt.no/


Om vindkraft:
www.vindkraft.no

www.solvind.no
Om vindkraft
http://www.norwea.no/module_info/index.php?level=2&xid=69

 

Rightmenu