Energiveven logo
Horzmenu

Vannkraft

I Norge har vi nesten 4000 vassdrag og nesten all vår elektrisitet kommer fra vannkraft. Det er vannmengden og fallhøyden som avgjør hvor mye energi vi kan hente ut fra et vannkraftverk. Rennende vann driver en turbin som igjen driver en generator. Turbinen omdanner bevegelsesenergi til rotasjonsenergi. Generatoren omdanner igjen rotasjonsenergien til elektrisk energi.  
For å få en jevn produksjon lager man et vannmagasin ved hjelp av en kunstig demning. Der kan vannet lagres til bruk i tørre perioder. Vannet ledes så i tunneler fra magasinet ned til energiverket.

Foto: Eidsiva Energi


Hvorfor bruker vi vannenergi?
Høye fjell og mye nedbør gjør at Norge har et godt naturbasert grunnlag for vannkraft.
Vannenergi er en fornybar ressurs.
Vannkraftverk gir ikke fra seg forurensing.
Etter bygging er utgiftene til drift av anlegget lite, anlegget har også lang levetid. Det gir billig energi.

Utfordringene med vannenergi?
Utbygging fører til inngrep i naturen som kan endre levevilkårene for dyr og planter.
Utbygging av kraftverk kan gjøre at rekerasjonsområder og naturperler blir borte.
Vi er ikke flinke nok til å forbedre anleggene slik at vi kan få ut mer energi på gamle eksisterende anlegg.


Vil du vite mer om vannkraft gå til
Om vannenergi
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Hydrologi/Vannstandvannforing/

Se hvordan en turbin fungerer.
http://www.statkraft.no/pub/vannkraft/index.cfm
Denne nettsiden er ny

Gnistre og sprake: Lær om strøm og vannkraft på en morsom måte.
http://www.bkk.no/upload/web/gnistresprake2/


Aktuelle nyheter om miljøspørsmål:
http://miljonytt.no/


BELLONAS har sider om vannkraft:
http://www.bellona.no/


Direktoratet for naturforvaltning:
http://www.dirnat.no


Nettverk for Miljølære har egne energisider, med tips til aktiviteter:
Mål energibruken på egen skole eller lag en vannrakett!
www.miljolare.no/energi/

To undervisningsopplegg om vannkraft fra nettverk for miljølære:
miljolare.no/aktiviteter/vann/ressurs/vr11/?vis=veiledning
miljolare.no/aktiviteter/vann/kultur/vk6/?vis=veiledning

Rightmenu