Energiveven logo
Horzmenu

Solenergi

All biomasse inneholder lagret solenergi, men det er også mulig å utnytte solenergien direkte.

Den mest kjente utnyttelsen av direkte solenergi er passiv solvarme. Den bygger på teorien om drivhuseffekten. Kortbølget sollys skinner gjennom glassrutene og blir absorbert i inventar og bygningskonstruksjonene som igjen stråler ut langbølget varmestråling. I dag regner man at 10-15 % av oppvarmingen av huset komme fra passiv solvarme. Den energien er faktisk helt gratis.Hus bør orienteres slik at oppholdsrom ligger på solsiden, mens soverom og gang bør ligge på skyggesiden.

Solcelleanlegg er en annen konstruksjon som utnytter solenergi dirkete. En solcelle er en plate som inneholder metallurgisk silisium. Cellene omdanner solenergi til elektrisitet. Solcelleanlegg i stor skala er ikke etablert i Norge, men vi har ca 80 000 små anlegg som forsyner hytter i avsidesliggende strøk med strøm. En betydelig andel av våre fyrlykter langs kysten går også strøm fra solcelleanlegg. Norge er også verdens største leverandør av metallurgisk silisium. Slik sett er utviklingen av solcelleteknologen viktig for oss.

Det er også mulig å nytte solenergien ved å lage solfangere. Den vanligste utnyttelsen av energien fra solfangere er oppvarming av vann. En solfanger består av en svart isolert plate som absorberer varmen som igjen blir transportert ut ved hjelp av vann eller luft.  Under oppgavesidene finner du en oppskrift på hvordan du kan lag en solfanger.

Hvilke fordeler har solenergi?
Solenergi er fornybar
Å bruke dirkete solenergi gir ingen forurensning.
Passiv solvarme er helt gratis.
Solfangere og solceller er enkle konstruksjoner som er holdbare og lette å vedlikeholde
Direkte solenergi er særlig godt egnet i land som har mange soltimer, for eksempel Spania og Frankrike

Utfordringene med solenergi?
Solinnstrålingen er ikke stabil, den varierer gjennom døgnet og gjennom årstidene. Det krever at vi må lagre energien og det er forholdsvis kostbart.

Elektrisitet produsert av solenergi er fortsatt gangske kostbart.
Store solcelleanlegg krever mye plass.

Vil du vite mer om solenergi gå til:

Norsk Solenergiforenings hjemmeside:
www.solenergi.no/


Om solenergi i norske hus:
www.husogheim.no/1/1_40.html


Om solenergi:
www.solvind.no


Energiparken - nasjonalt senter for fornybar energi:
http://energiparken.hia.no/


Lag en solfanger! Beskrivelse finner du har:
www.boligabc.no/4/2/7/


Les hva en norsk ekspert mener om solenergi:
www.forskning.no/Artikler/2003/januar/1042115555.29

Rightmenu