Energiveven logo
Horzmenu

Fra skog til ved

Etter hogst blir trærne transportert til
produksjonsplassen med traktor,
lassbærer eller en minilunner.  neste
neste