Energiveven logo
Horzmenu

Fra skog til ved

Hogst

Råstoff til ved for eget bruk felles oftest
med motorsag. Da er det viktig
å bruke verneutstyr.

Ved større produksjoner plukkes råstoffet
ut ved ordinær sluttavvirking som
gjennomføres ved hjelp av hogstmaskin.
  neste
neste