Energiveven logo
Horzmenu

Fra skog til ved

Når bør vedhogsten starte?

Tidligere tok man alltid ut råstoff til ved om vinteren. Da er fuktigheten i trevirket minst. Nå er det vanlig å ta ut råstoff til ved gjennom hele året.

 
neste