Energiveven logo
Horzmenu

Fra skog til pellets

Råstoffet

Foto: Aud Kolltveit
Foto: Aud Kolltveit

Råstoffet til pellets er sagflis, kutterspon eller flis fra rene materialer fra riving av hus. Råstoffet kommer i hovedsak fra sagbruksindustrien og legges på et midlertidig lager før det blir transportert med hjullaster inn i anlegget.  neste
neste