Energiveven logo
Horzmenu

Fra skog til pellets

Hva er pellets

Foto: Aud Kolltveit
Foto: Aud Kolltveit

Denne rundturen forteller hvordan trepellets lages. Det er biobrensel som er komprimert i små sylinderiske enheter på 20mm.  Det er også mulig å komprimere flisen til større enheter. Det heter trebriketter. 
neste