Energiveven logo
Horzmenu

Test deg selv - hva vet du om energi?

1. Hva er den viktigste energikilden i verden i dag?

Råolje
Vannkraft
Bioenergi

2. Hvor stor del av Norges samlede energiproduksjon kommer fra bioenergi?

2 %
6 %
12 %

3. Hvilket land i Norden bruker mest bioenergi, i prosent av total energiproduksjon?

Sverige
Danmark
Finland

4. I Rio i 1992 ble i-landene enige om å fryse utslippene av CO2 til samme nivå som i 1990. Hvordan har det gått i Norge?

Norge har holdt utslippene på samme nivå som i 1990
Norge har redusert utslippene av klimagasser med ca. 5 %
Norge har økt utslippene av klimagasser med 5 %