Energiveven logo
Horzmenu

Vedquiz

Hva vet du om ved?

Tips før du starter.
Gå til Bioenergi - ” Fra skog til ved”, der finner du mange av svarene til denne oppgaven.
Det er også lurt å besøke energileksikonet.

Hvorfor er det lurt å ta ut trær til ved om vinteren?
Da er det lettest å hogge trærne
Da har trærne minst fuktighet, det gjør at veden blir tørr fortere
Det er om vinteren vi har bruk for ved

Nedenfor ser du bilder av tre norske treslag. Hvilket av dem er best egnet til ved?

Brennverdi forteller hvor mye varme veden gir ved fyring. Nedenfor finner du to utsagn om brennverdi. Hvem av dem er riktig?
All ved har samme brennverdi per kilo
All ved har samme brennverdi per volum

Hvorfor er det viktig å tørke veden?
Den blir lettere å bære
Det er vanskelig å få fyr med rå ved
Når veden ikke er tørr går en del av energien til fordamping av vann. Det gjør at en mindre andel av energien i veden går til oppvarming

Hva er rundfyring?
Det er en betegnelse som brukes når det er så kaldt at man må fyre i ovnen 24 timer i døgnet
Rundfyring er når man fyrer med mye ved og har lite trekk i ovnen
Rundfyring er når man fyrer med mye ved og full trekk i ovnen

Hva skjer når man praktiserer rundfyring?
Da blir det godt og varmt, og forbruket på ved blir lite
Det gir dårlig forbrenning av veden, som fører til lite varme men stort utslipp av tjærestoffer og sot
Det gir dårlig forbrenning av veden, det gir mye varme men stort utslipp av tjærestoffer og sot

Hvilken fuktighet må veden ha for at den kan defineres som tørr ved?
20 %
30 %
35 %