Energiveven logo
Horzmenu

Pelletsquiz

Hva vet du om pellets?

Noen tips før du starter!
Gå til Bioenergi - Fra skog til pellets, der finner du mange av svarene til denne oppgaven. Det er også lurt å bruke energileksikonet.

Nedenfor ser du bilde av tre ulike treprodukter som det er mulig å fyre med. Hvilket av dem er pellets?

Hva er det viktigste råstoffet til pellets?
Råstoffet er bark
Råstoffet er kutterspon og sagflis
Råstoffet er kun grønnflis, det vil si flis som dannes fordi man fliser opp hele trær

Pellets lages ved ar man presser sammen flis. Hva heter det stoffet som binder flisen sammen?
Bindemidlet er tjærestoffer
Bindemidlet er stivelse
Bindemidlet heter lignin

Hvilket fortrinn har bruk av pellets?
Pellets inneholder en stor energimengde i forhold til volumet
Pellets kan brukes i alle typer ovner
Pellets er billig å produsere

Hvordan lager man bindemidlet som brukes for å lage pellets?
Det er en kjemisk komponent som lages industrielt og tilsettes under produksjonsprosessen
Det finnes naturlig i trevirket
Det er potetstivelse

I hvilke pakninger får man kjøpt pellets?
I storsekker på 1000 kg
Kun i småsekker a 16 kg
I småsekker på 16 kg eller løst hvor pellets lastes på lastebil og pumpes over i egne siloer på forbrenningsanlegget.

Hvordan bør man lagre pellets?
Fuktig
Tørt og ved stabil temperatur.
Ved romtemperatur