Energiveven logo
Horzmenu

Flisquiz

Tips før du starter.
Gå til Bioenergi - ” Fra skog til flis” der finner du mange av svarene til denne oppgaven.
Det er også lurt å besøke energileksikonet.

Hva er grønnflis?
Det er flis som er laget av hele trær
Det er flis som er laget av hele trestammer
Det er flis som er laget av resirkulert materiale

Hva er det viktigste råstoffet til vanlig industriflis?
Det er greiner og topper fra skogen
Det er tørrgran
Det er tørrgran, trestammer fra tynning eller restmaterialer fra byggenæringen

Hvilke fordeler har tørrgran og restmaterialer som råstoff til flisproduksjon?
Det er lett å flise opp
Det gir tørr flis fordi råstoffet er tørket på forhånd
Det har ingen spesielle fordeler fremfor andre typer råstoff.

Kan man fyre med flis i en vanlig vedovn?
Nei, det finnes egne forbrenningsovner for flisfyring
Ja, flis kan brukes i alle typer ovner
Nei, det gir dårlig forbrenning og er lite effektivt