Energiveven logo
Horzmenu

Geoenergi

Geovarme er energi som kommer fra jordas indre og er lagret i form av varmt vann eller damp. I områder med aktive vulkaner kommer damp og svært varmt vann helt opp til jordoverflaten. Damp fra disse kildene brukes til å drive dampturbiner som omformer varmeenergien til elektrisitet. Varmtvann kan samles opp og føres i rør dirkete inn i husene og koples til et radiatoranlegg. Dette kalles fjernvarme.

I Norge kommer det ikke varmt vann eller damp opp fra jorda. Likevel kan vi nytte oss av varmen fra jordas indre. Dette gjøres ved at man borrer en brønn på 100-300 meter ned i jorda og legger ned to rør i brønnen. Deretter pumpes kaldt vann ned i røret. Jordvarmen vil varme opp vannet og dette skaper et trykk i vannet. Ved hjelp av et annet rør ledes det varme vannet opp til overflaten og førers i rør inn i huset. Ofte koples det i tillegg på en varmepumpe som effektiviserer energiuttaket ytterligere.

Skandinavia er teknologisk sett langt framme i utviklingen av geovarmenlegg.

Hvilke fordeler har geoenergi?

Geovarme er en fornybar ressurs.
Geovarme forurenser ikke.
Geovarme er en lønnsom investering de fleste steder.

Utfordringene med geoenergi?
Det varme vannet eller dampen kan tømmes
Det er en forholdsvis høy kostnad knyttet til etablering av geovarmeanlegg.
Vannet som kommer opp kan inneholde store mengder metaller.

Vil du vite mer om geoenergi gå til

http://www.geoenergi.no

Rightmenu