Energiveven logo
Horzmenu

Hvor skjer fotosyntesen?

Alt liv på jorda har sin bakgrunn i fotosyntesen, den magiske prosessen som omdanner solenergien til kjemisk bundet energi i organisk materiale. Fotosyntesen skjer i bladene på planter og trær, hos alger og noen bakterier. Hos bartrærne skjer fotosyntesen i nålene. For at fotosyntesen skal finne sted krever planten:

  • Lufttemperatur mellom 15-25 grader celsius
  • Vann i jorda
  • Lys
  • CO2

 
neste