Energiveven logo
Horzmenu

Fra skog til flis

Råstoff til flis

Foto: H. Oudenstad
Foto: H. Oudenstad
Foto: H. Oudenstad

Ikke alt tømmeret som tas ut av skogen kan videreforedles til trelast, men det kan brukes til andre produkter. En mulighet er å produsere flis. Råstoffet til flis kan være, tørrgran, energigran og tømmerstokker som har små dimensjoner. Det er også mulig å flise opp hele trær (se bilde til høyre). 
neste