Energiveven logo
Horzmenu

Energivettreglene

Naturvernforbundet og Den Norske Turistforening har lansert energivettregler for en mer miljøvennlig energibruk. Energivettreglene er formulert som åtte prinsipper:

Reduser energiforbruket
Det mest miljøvennlige vil alltid være å redusere forbruket og å unngå overforbruk.

Bruk energi riktig
Bruk riktig energikvalitet. Det er sløsing å bruke strøm til oppvarming gjennom panelovner.

Bruk energi effektivt
Uansett kvaliteten på energien må den brukes effektivt. Vi har mye å hente på å effektivisere energibruken.

Nei til atomkraft
Det er bare en energikilde vi er prinsipielle motstandere av, og det er atomkraften. Det finnes ingen sikker måte å drive atomkraftverk på eller lagre atomavfall.

Velg fornybar framfor fossilt
I valget mellom nye energikilder bør vi velge fornybare energikilder som varer evig, og som kan inngå i naturens kretsløp.

Norsk vassdragsnatur har ofret nok
Vassdragsutbyggingsepoken i Norge er over. De gjenværende vassdragene bør vernes for etterslekten.

Sats på nye fornybare energikilder
Det er store muligheter for å satse på vindkraft, bioenergi, solenergi, geovarme og å utnytte varmepumper i Norge.

Gass er bedre enn kull
Av de fossile energikildene er det gassen som forurenser minst.Se også ENØK i vårt energileksikon