Energiveven logo
Horzmenu

Atomkraft

Den tyske vitenskapsmannen O. Hahn og F.Strassmann oppdaget i 1938 at når man bombarderer uranatomer med nøytroner vil en viss andel av uranatomene bli spaltet i to, og energi ble frigitt. Når uranatomer spaltes frigis enda flere nøytroner, som igjen spalter andre uranatomer. Slik får man en kjedereaksjon av atomspaltinger, som til sammen frigjør store mengder energi. I et atomkraftverk foregår reaksjonen under kontroll. Varmen som oppstår brukes til å lage damp for å drive en generator, som igjen lager elektrisk energi.

Et atomkraftverk krever tilgang til uran. De største reservene på uranmineraler finnes i USA, Canada og Australia. Av de nordiske landene er det Sverige som har de største uranressursene.

I september 2007 var det 439 atomkraftverk, fordelt på 30 land, i verden. USA og Frankrike topper med henholdsvis 106 og 59 kjernekraftverk. India og Sør-Korea og Sør-Afrika er de landene som satser sterkest på bygging av nye anlegg. Atomkraften dekket i 2006 ca. 17 prosent av den globale el-kraftproduksjonen. I Norge klarte miljøbevegelsen på 70-tallet å stoppe den planlagte satsingen på atomkraft. Vi har et kjernekraftverk i Halden, og et på Kjeller ved Lillestrøm. Begge er forskingsreaktorer.

Hvilke fordeler har atomkraftverk?
Verden har stor tilgang på uran.
Spalting av uran frigir store mengder energi og er slik sett en effektiv energiproduksjon
Atomkraft slipper ikke ut CO2
Atomkraft slipper ikke ut forurensing som bidrar til sur nedbør.

Hvilke utfordringer har atomkraft?
Uran er ikke en fornybar ressurs
Restavfallet fra atomkraftverk avgir radioaktiv stråling som kan skade arvestoffet til mennesker, dyr og planter.
På grunn av radioaktivitet må avfallet lagers sikkert i mange hundre år fremover. Det gir oss et lagringsproblem.
Fusjonsreaksjonen kan ennå ikke brukes til å lage energi.

Vil du lære mer om atomkraft se:

Natur og ungdoms sider:
http://www.nu.no/energi/atom/
Siden slettes da den ikke finnes lenger

BELLONA:
http://www.bellona.no

Stoff om atomkraft fra Miljønytt:
http://www.miljonytt.no/archive.cfm?categoryid=104&

Greenpeace:
http://www.greenpeace.org/norway_no/campaigns/intro?campaign_id=79545

Fakta om atomkraft
http://www.nrpa.no/index.cfm

 

Rightmenu