Energiveven logo
Horzmenu

Økologisk rom

Det økologiske rom er definert som den mengden av jordas ressurser(tømmer, energi jordbruksarealer osv) vi kan forbruke hvert år uten å drive rovdrift på jordas ressurser. Norge var et av de første landene i verden hvor denne grensen ble beskrevet og stipulert.



Tilbake