Energiveven logo
Horzmenu

Vann

Vann er sammen med oksygen grunnlaget for alt liv på jorda.

Vann finnes i tre ulike former på jorda, vann, is og vanndamp.97 % av vannet på jorda finnes i havet i form av saltvann. Vann har høyt kokepunkt fordi molekylet inneholder hydrogenbindinger. Disse bindingene gir også vann høy varmekapasitet (evnene til å lagre energi). Vann tas opp i planten gjennom vedrørene og er også transportør av næringssaltene som trærne trenger for å vokse. Vann inngår som komponent i fotosyntesen.Tilbake