Energiveven logo
Horzmenu

Respirasjon

Respirasjon er det samme som celleånding og er den motsatte reaksjonen av fotosyntesen.

Respirasjon krever oksygen og omdanner sukkeret til CO2 og vann. Alle mennesker og dyr respirerer. Planter respirer om natta. Den resterende delen av CO2 som dannes under fotosyntesen brukes til å bygge opp glukosemolekyler som igjen blir til cellulose som er hovedbestanddelen i trevirke.Tilbake