Energiveven logo
Horzmenu

Organisk avfall

Det er avfall fra husholdninger og produksjon hvor råstoffet har en biologisk opprinnelse. Denne typen avfall dels inn i våtorganisk og tørrorganisk avfall.Tilbake