Energiveven logo
Horzmenu

Oljevekster

Jordbruksvekster med stort innhold av protein og fett i frøet. Rybs og raps er de dominerende oljevekstene i Norge.
Forskjellen er at raps har noe lenger veksttid og større avling. Den kan kun dyrkes i de beste områder rundt Oslofjorden. Dyrking av oljevekster gir et godt vekstskifte i ensidig korndyrking. Rybs- og rapsolje er egnet råstoff til biodieselproduksjon.Tilbake