Energiveven logo
Horzmenu

Nettovarme/netto energiinnhold

Energiinnholdet i brenselet redusert for ovnens virkningsgrad, med andre ord den varmen du får ut i rommet.

Som brenselkunde er det denne størrelsen som er interessant, og som du kan beregne energipris ut fra.Tilbake