Energiveven logo
Horzmenu

Metangass

Metangass er en av våre viktigste drivhusgasser.

Den har formel CH4. Metan finnes naturlig i jordoverflaten, særlig i områder med permafrost. Gassen dannes også ved nedbryting av organisk materiale.Tilbake