Energiveven logo
Horzmenu

Massetetthet

Massetetthet er masse per volumenhet.

Den vanligste måleenheten for tetthet er kg/m3. De ulike treslagene har ulik tetthet. Det er en sammenheng mellom massetetthet og brennverdi. Høy massetetthet gir høy brennverdi.Tilbake