Energiveven logo
Horzmenu

Løst volum

Er en måleenhet for volumet av en masse.

I løst volum, er luftrommet mellom de enkelte delene regnet med. Benevningen er lm3. Det er vanlig å selge ved i løst volum.Tilbake