Energiveven logo
Horzmenu

Lys
Sollyset er elektromagnetiske bølger som stråler ut fra sola. De har ulik bølgelengde. En overflate som reflekterer alle lysstråler likt, oppfatter mennesket som hvitt. En overflate som reflekterer elektromagnetiske bølger med bare ”en” bølgelengde oppfatter vi som lys med en bestemt farge. Hvis vi ser et legeme (for eksempel et tre) som grønt, reflekterer legemet ut elektromagnetiske bølge som har en bølgelengde på i området 520-570 nanometer.Tilbake