Energiveven logo
Horzmenu

Trevirke

Trevirke er den nyttbare delen av veden i bartrær og lauvtrær. Det blir brukt som materiale og råstoff for foredling, bearbeiding og bruk.Tilbake