Energiveven logo
Horzmenu

Volumet av et kappet tre (praktisk oppgave)

Denne oppgaven er laget til faget matematikk, 8-10 trinn. Du lærer å regne ut volumet av kappet tre. Noen ganger faller også trær ned av seg selv. Slike trær kan også brukes i denne oppgaven. Hvis du ikke har tilgang på trær, inneholder oppgaven et eksempel som kan brukes.

Innledning
Formen til stammen på et tre bestemmes av leveforholdene. Ei gran- eller et furutre som har vokst i tett skog vil få en rett stamme med liten avsmalning oppover mot toppen. Et tre som vokser på en åpen plass, blir fort smalere mot toppen. Når vi beregner volumet av treet, tar vi utgangspunkt i at treet har en form som en sylinder. I skogbruket måler vi som regel volumet av et tre i kubikk = 1 m3.

Dette trenger du
Skrivesaker og kalkulator.

Oppgave
Ta utgangspunkt i et tre som er felt og delt opp i 5 stokker. Hvis du ikke har et tre tilgjengelig kan du bruke tallene fra treet på tegningen. Midtdiameter og lengde er vist i tabellen under. Skriv ned formelen for en sylinder. Den er:

Volumet av sylinder: 3,14 x r2 x h

I hvilken enhet må vi måle diameter og lengde for å finne volumet i liter uten omregninger?

Bruk dataene du eventuelt har samlet inn eller ta utgangspunkt i dataene fra tabellen og regn ut volumet på stokkene.

Midtdiameter og lengden på 5 stokker kappet fra samme tre.
Stokk nr. Midtdiameter cm Lengde i cm Volum i liter
Rotstokk 28 400  
2 23 440  
3 20 430  
4 13 450  
Toppstokk 5 350  
       


 Tilbake