Energiveven logo
Horzmenu

Vekt og volum- pellets og ved (praktisk oppgave)

Denne oppgaven er laget til temaet fornybare ressurser i naturfag, 8-10 trinn, men kan også brukes i faget matematikk. Vekt og volum flis og pellets

Innledning
Når vi bruker biomasse som energikilde har volumet og vekt på biomassen betydning fordi transport krever energi. Peltes er treflis som er presset til perler ved at ligninet i trevirket fungerer som lim. Ved er som vi alle kjenner tømmerstokker som er hogd, kappet og kløyvd i passende størrelser og deretter tørket. I denne øvelsen skal vi sammenligne volum og vekt på ved og pellets som har samme energimengde.
En vedovn og en pelletsovn utnytter varmen (brennverdien) i brenselet forskjellig. Ovnens evne til å utnytte varmen kaller vi virkningsgrad. Virkningsgraden forteller hvor stor del av varmen vi kan bruke. Resten forsvinner med røyken opp i pipa fordi noe av energien går med til å fordampe vannet som er igjen i vedkubben etter tørking.
 

Arena
Et uteområde

Utstyr
En liten sekk med pellets ca. 4 kg
Vedstativ
Vekt
Kamera

Gjennomføring

Del 1
Pellets inneholder en netto varmemengde på 4,8 kWh/kg
Hvor mye energi er det i en sekk med pellets?

En pelletsovn har en virkningsgrad på ca. 85 %. Hvor mye varme kan vi nytte oss av når vi tar hensyn til virkningsgraden.

Gjennomfør en beregning av volumet på sekken med pellets.

Del 2
Ved inneholder en netto varmemengde på 4,1 kWh/kg. På en gammel vedovn er virkningsgraden ca. 50 %. Hvor mange kilo med ved trenger vi får å få kunne produsere samme varmemengde som når vi fyrer med pellets.

Vei opp den mengde ved som skal til for å erstatte sekken med pellets.

Stable veden, mål og gjennomfør en beregning av volumet.

Del 3
Ved riktig fyring (hvor du fyrer med god trekk, legger inn ved ofte, men lite om gangen) kan du få en virkningsgrad på 65 % i en gammel vedovn. Brutto varmemengde i tørr ved (15 % fuktighet) er 4,4 kWh/kg. Hvor mange kilo tørr ved skal da til for å gi samme nettomengde varme som i en sekk med pellets?

Del 4
Legg en trebit og en pellets i vann(se bilde). Hva skjer? Hva forteller det oss om tyngden?

FasitTilbake