Energiveven logo
Horzmenu

Varmeanlegg (prosjekt)

Dette er et undervisningsprosjekt laget til temaet fornybare ressurser i naturfag, 8-10 trinn. Prosjektet krever god tilgang på PC , da en del av oppgaven er å søke etter informasjon på internett.
Innledning
Før du starter arbeidet med prosjektet anbefaler vi et besøk på nettstedet Energi, slik at du blir litt bedre kjent med temaet fornybare ressurser og en del av begrepene som er knyttet opp til energi.
Det er lærerikt å se hvordan ulike varmesystemer fungerer i praksis. Tegningen til denne oppgaven viser hvordan en pelletsovn fungerer. Varmemarkedet deles inn i fire kategorier:
• Punktoppvarming (pelletskaminer, vedovner, panelovner)
• Sentralvarme (vannbåren varme i villaer, forretninger, kontorbygg)
• Nærvarme (små varmenett i boligfelt, tettsteder, industriområder)
• Fjernvarme (større varmenett i byer, tettsteder, industriområder)
Dette prosjektet er et gruppearbeid og målet er at dere skal bli kjent med hvordan deres nærområde er sikret energi til oppvarming. Mye av informasjonen er mulig å finne på internett, men dere må også regne med å søke kontakt med personer som jobber innenfor teknisk etat i kommunen.

Tidsbruk
1 uke

Arena
Arbeid innendørs

Utstyr
Når vi skal skaffe oss en lokal oversikt over eksisterende bioenergianlegg i kommunen er det en rekke innfallsporter. Nettselskapene (energiverkene) har oversikt over brukere av strøm produsert ved hjelp av en dampturbin. Vannet kan for eksempel varmes opp ved hjelp av biomasse.
Teknisk etat i kommunene har oversikt over oppvarmingssystemene i kommunale bygg.

Statsbygg har oversikt over oppvarmingssystemet i alle statlige bygg.

Lokale rørleggere har oversikt over vannvarmesystemer i det området hvor de har sitt virke.

Feiervesenet har oversikt over antall ildsteder (punktoppvarming) i kommunen.

Gjennomføring
Del 1

Ta utgangspunkt i de 4 nærmeste husene der du bor. Finn antall steder med punktoppvarming i de fire husene. Sett opp en tabell som viser antallet og hvilken type punktoppvarming de ulike husene har.

Del 2

Orienter dere lokalt - undersøk hvilke typer anlegg som finnes i deres nærområde. Hvis dere er bosatt på bygda må dere sannsynligvis søke mot nærmeste tettsted for å finne nær- og fjernvarmeanlegg.

Lag en oversikt over anleggstyper i kommunen. Hvor mange anlegg finnes under hver enkelt kategori?


Velg ut en konkret anleggstype som dere beskriver mer inngående. Følgende informasjon skal være med:
• Varmekilde
• Pris på brenselet
• Hva er energibæreren, vann eller luft
• Kart over rørsystemet
• Tekniske data
• Hvor mye varme produseres gjennom året
• Hvem bruker energien
• Hvor mye olje erstatter anlegget
• Hva betyr anlegget for miljøet både lokalt og globalt

Legg gjerne inn et besøk på et lokalt bioenergianlegg.
 Tilbake