Energiveven logo
Horzmenu

Tørking av ved (praktisk oppgave)

Denne oppgaven er laget til faget naturfag, 5-7 trinn og handler om begrepet bærekraftig utvikling. I oppgaven vil du lære om vedproduksjon og hvorfor det er viktig at vi bruker ved til å skaffe oss varme. Oppgaven består av flere deloppgaver som kan gjennomføres hver for seg.
 

Innledning

I gamle dager var regelen at hogst til ved skulle skje i februar. Veden skulle deretter legges opp, og tørke i to somre før det kunne brukes. I dag tørkes veden ofte bare i ett år før vi tar den i bruk. Mange fyrer derfor med for rå ved. I denne oppgaven skal vi se litt på hvor mye vann som er i en fersk vedkubbe og hva som skjer hvis vi ikke tørker veden skikkelig før vi putter den i ovnen.

Utstyr
Vekstang
En vedkubbe som er delt i to, hvor en av dem er tørket i ovnen, den andre er rå
Vann
En liten bøtte
Tørr ved
Våt ved
To bålpanner
Vekt
2 kroker
Tråd

Tidsbruk
1-2 dager

Del 1
Første dag

Lag en vektstang etter målene som finnes på tegningen.
Hogg et lite tre og lag to kubber som har samme volum. Den ene kubben legges i stekeovnen på 35 grader til dagen etter, den andre sparer dere og legger ute.
Et annet alternativ er å finne en tørr vedkubbe og regne ut volumet av den. Så kan dere gå ut i skogen og hogge et lite tre og lage en kubbe med samme volum.
Heng opp vektstangen og heng opp den våte kubben på den ene siden og den den tørre kubben på den andre siden. Skru inn en krok under hver av kubbene På den tørre kubben henger du en liten bøtte.
Bruk vektstangen til å finne ut hvor mye vann som er fordampet fra kubben gjennom kunstig tørking. Fyll på vann i den lille bøtta til vektstanga er i balanse.
 

Del 2
Vei vannet.
Vei den ferske kubben.

Ut fra det du har opplevd i denne testen, hvor mye vann er fordampet fra kubben gjennom et døgn med tørking?
Regn ut hvor mye vann som har fordampet fra kubben gjennom tørkingen. Formelen er:
Vekten av vann i bøtta x 100
Vekten av den våte kubben

Hvor mye vann tror du er igjen i vedkubben?
Er det mulig å tørke veden slik at den er 100 % tørr?

Del 3
Laget to bål.  Det ene bålet skal lages av rå ved, det andre av tørr ved. Tenn opp bålene. Sett dere ned og se på disse to bålene i 1 min og svar deretter på følgende spørsmål:
Hvilken forskjell er det på de to bålene?
Hvor blir det av vannet som er inni veden i det bålet hvor vi fyrer med rå ved?
Hvis vi tenker oss at vi hadde hatt to ovner og fyrt den ene med våt ved og den andre med tørr ved. Hvilke av ovnene hadde gitt oss mest varme på en kald vinterdag?

Del 4
Du har sikkert lest eller hørt at det er miljøvennlig å fyre med ved fordi råstoffet til ved er trær som vokser og binder CO2. Det er også en enighet om at det som er miljøvennlig er med på å opprettholde en bærekraftig utvikling. Diskuter følgende i gruppa:
Tar vi del i en bærekraftig utvikling hvis vi fyrer med tørr ved?
Tar vi del i en bærekraftig utvikling hvis vi fyrer med våt ved?
Kjenner du noen eksempler fra historien som viser at vedfyring ikke var miljøvennlig og slik sett ikke en del av en bærekraftig utvikling? 

FasitTilbake