Energiveven logo
Horzmenu

Tynning av granskog (regneoppgave)

Oppgaven er laget til faget matematikk, 8-10 trinn. Sentrale tema for oppgaven er; praktisk måling på kart, målestokk, arealberegning, beregning av inntekter.
Innledning

Her ser du et kart over et skogområde (bestand) med gran. Området markert med lysegrønn farge, er granskog i klasse 3. Det vil si at skogen er ca. 35 år gammel. Dette området skal tynnes. Det vil si at man hogger en del trær slik at de trærne som blir igjen får bedre muligheter til å vokse videre.

Jobben skal gjennomføres av skogsarbeiderne Hans, Øyvind og Jørgen. De har jobbet sammen i mange år og jobber i samme tempo. På en dag hogger hver av de 4 m3. De tar ut 70 trær per dekar. Et tre har i gjennomsnitt et volum på 80 dm3.

Dette trenger du
Linjal, kalkulator og skrivesaker.

Oppgaver

Kart til å skrive ut

Bruk kartet og opplysningene som du fikk i innledningen til oppgaven til å løse regneoppgavene under.

Regn ut arealet og gjør om til dekar.

Hvor mange m3 med tømmer blir tatt ut på feltet?

Hvor mange dager bruker de på tynningsdrifta?

Fasit


 

 

 Tilbake