Energiveven logo
Horzmenu

Støveksplosjon (praktisk oppgave)

Denne oppgaven er laget til faget naturfag, 5-7 trinn. Måle med forsøket er å vise at små partikler antenner lettere enn store og gi en forklaring på hvorfor det er slik.  

Innledning
Du har sikkert erfart hvor vanskelig det kan være å få fyr på en stor vedkubbe. Trefliser og sagflis kan du lett få fyr på. Dersom bitene blir så små at stoffet blir som et pulver, kan det skje en eksplosjon. Brensler med mye finpartikler kan på den måten bli en sikkerhetsrisiko. Du har også sikkert hørt at støv i ventilasjonskanaler samme med varmeutvikling i det elektriske anlegget ofte er kilden til eksplosjoner og utvikling av brann. Det har skjedd alvorlige ulykker på grunn av slike støveksplosjoner. I september 1997 var det en voldsom kullstøveksplosjon i en kullgruve på Svalbard. 23 mennesker omkom. I dette forsøket skal vi gjennomføre en kontrollert støveksplosjon.

Arena
Ute på grus eller snødekke.

Utstyr
Lycopodiumpulver (heksemjøl)

Kommentarer og faglige tips

Lycopodiumpulver (heksemjøl)kan kjøpes hos de fleste læremiddelfirmaene, for eksempel KPT Naturfag AS, tlf.: 71 58 89 00, www.kptnaturfag.no. 

Gjennomføring

Hell litt lycopodiumpulver i venstre hånd. Tenn en fyrstikk og hold den i høyre hånd, slik at flammen er ca. 20-30 cm rett under den venstre hånd. Deretter åpner du hånda og stå rolig.

Du kan også slippe pulveret ned over bålet ute.

Faglig forklaring
For at noe skal brenne kreves det varme og god tilgang til oksygen. Når partiklene er små spres varmen raskt i støvskyen og det er dessuten veldig god tilgang til oksygen rundt hver enkelt partikkel. Disse to faktorene forårsaker eksplosjon.

FasitTilbake