Energiveven logo
Horzmenu

Oppvarming av klasseromme (regneoppgave)

Denne oppgaven er laget til faget naturfag,8-10 klassetrinn, men kan også være en fin regneoppgave i matematikkfaget.

Innledning
Helt siden steinalderen har mennesket brukt trevirke til oppvarming. I dag har vi moderne ovner eller fyrkjeler, som kan varme opp store bygninger. Vi kan fyre med ved, pellets, briketter, flis og andre biobrensler. Når vi fyrer vil ikke all energien som produseres gå til oppvarming. Noe forsvinner med røyken ut i lufta eller stråler i omgivelsene ut fra fyrkjelen, selv om den skal være godt isolert. Nå skal vi finne ut hvor mye flis vi trenger for å varme opp klasserommet en skoledag.

Utstyr
Skrivesaker
Kalkulator

Oppgave
Del :1Beregning av energimengden.

Når du er på skolen er det viktig at du ikke sitter og fryser. Utenom skoletiden kan temperaturen senkes noe. På nye skoler reguleres temperaturen gjennom døgnet avhengig av bruken. Normal romtemperatur er 20o C

For å kunne beregne energibehovet i klasserommet, må vi besvare følgende spørsmål:

Hvor varmt vi skal ha det være i klasserommet?

Hvor lang tid vi skal holde den temperaturen?

Hvor stort er klasserommet?

Hvor lenge du er på skolen?

Formler

Effektbehovet per kvadratmeter er: 40 W/m2.

Arealet = Lengde x Bredde.

Energiforbruket = Antall timer med oppvarming x Effektbehovet.

Totalt energibehov i klasserommet: Energiforbruket x Arealet i klasserommet.

Del 2 Beregning av flismengden

Uavhengig av hva vi fyrer med vil ikke all energien som frigjøres ved forbrenning gå til oppvarming. Noe av energien blir med røyken opp i lufta og noe varme tapes ved utstråling fra fyringsanlegget. Derfor er det viktig å skille mellom brutto- og nettovarme. Bruttovarme er alle energien som frigjøres, mens nettovarme er bruttovarmen minus den varmen som går tapt til omgivelsene (røyk eller strålevarme fra ovnen).  

I denne oppgaven skal klasserommet varmes opp med flis. Flis levers i sekker på 1000 liter. En sekk med flis leverer netto 700 kWh.

Hvor mye energi er det i 1 liter med flis?

Hvor mye flis trenger du for å varme opp hele klasserommet

Del 3

Finn ut hvordan skolen varmes opp i dag. Hva koster det? Hvilke fordeler/ulemper har det?

Besøk et lokalt flisfyringsanlegg. 

Fasit/Faglig vurdering

 Tilbake