Energiveven logo
Horzmenu

Løst og fast volum (praktisk oppgave)

Denne oppgaven er laget til naturfag, 8-10 trinn og er en fin oppgave knyttet til temaet fornybare ressurser. Temaet i denne oppgaven er volum som begrep og hvilken betydning volum har når vi bruker tre som brensel.
Innledning og formål

En tømmerstokk eller en enslig vedkubbe er gode eksempler på fast volum. Alt er trevirke uten noe luftrom mellom fibrene. Vi sier at volumet er fastkubikk (fm3). Når tømmerstokken er hogget opp til ved eller flis vil det være hulrom av luft mellom kubbene/flisbitene Volumet betegnes da som løskubikk (lm3). Oppgaven består av mange deler og det er mulig å gjennomføre oppgaven som et gruppearbeid hvor hver gruppe løser en deloppgave.

Tidsbruk: 180 minutter

Arena: Et sted ute eller inne hvor det er god plass.

Utstyr
En rektangulær vanntett boks
Litermål
Linjal
Grov ved
Fin ved
Flis
Kalkulator
Traktor og flishogger (bare hvis det fins tilgang)

Hjelpeark til oppgaven

Kommentarer og faglige tips
I denne oppgaven skal dere måle lengder med linjal. For å slippe omregninger bør dere måle i dm.
1 liter = 1 dm3.

Den rektangulære boks skal fylles opp med ulike typer ved. Luftrommet mellom skal fylles opp med vann. Vannmengden tilsvarer luftrommet mellom pinnene.

Gjennomføring
Del 1
Bruk linjal og finn volumet på den rektangulære boksen. Volumet på en rektangulær boks er:
Lenge x bredde x høyde.

Med de hjelpemidlene dere har fått utdelt finnes det også en annen metode for å finne volumet på boksen. Finn den andre målemetoden.

Del 2
Fyll boksen med tynne vedpinner. Legg vedpinnene så tett som mulig ned i boksen. Når boksen er full med ved, fyll boksen opp med vann. Noter hvor mye vann du får plass til.

Hvor stor er fastvolumet med fin ved?
Hvor stort er løsvolumet med fin ved?

Del 3
Tøm boksen og fyll boksen med grove vedpinner. Legg veden så tett som mulig. Når boksen er full med ved, fyll boksen opp med vann. Noter hvor mye vann du får plass til.

Hvor stor er fastvolumet med grov ved?
Hvor stort er løsvolumet med grov ved?

Del 4
Tøm boksen for ved og bland deretter den grove og den tynne veden i en haug. Fyll deretter boksen med ved fra haugen. Legg veden så tett som mulig. Når boksen er fylt med trevirke, fyller du opp med vann. Noter hvor mye vann du får plass til.

Del 5
Tøm boksen for ved og fyll den deretter opp med flis. Når boksen er full er andelen fast masse (fastmasseprosenten) 40%.

Regn ut fastmassevolumet på flisa.
Hvor stort er løsvolumet med flis?

Del 6
NB! Denne oppgaven krever tilgang på traktor og flishogger og er et alternativ til Del 5.
Bruk en tømmerstokk. Finn volumet av tømmerstokken. Vi betrakter den som en sylinder. Se oppgave: Volumet av en tømmerstokk.
Kjør tømmerstokken gjennom flishoggeren. All flisen skal samles på en presenning. Bruk den rektangulære boksen og litermålet. Finn ut hvor mye volumet øker når tømmerstokken flises opp.


Del 7
Bruk resultatene i del 1-4 og svar på følgende spørsmål:

Hvilken sortering (fin ved, grov ved, eller en blanding av grov og fin ved) gav størst fastvolum (fm3)?

Hvilken praktisk lærdom gir dette oss?

Del 8
Bruk resultatene fra del 1-5 og svar på følgende spørsmål:

En bedrift fyrer med flis i sentralvarmeanlegget. Bør bedriften kjøpe tømmer og hogge opp flis like ved fyringsanlegget eller kjøpe ferdig produsert flis?

FasitTilbake