Energiveven logo
Horzmenu

Lag et trearkiv (praktisk oppgave)

Oppgaven er laget til faget naturfag, 5-7 klasse og kan brukes i forbindelse med undersøkelse av naturområder. I Norge har vi 20 treslag som vokser naturlig, av disse er 6 nåletrær. I tillegg finner du helt sikker arter som er plantet. Hvor mange treslag finner du i ditt område?
Innledning
Bartrærne er lett å kjenne igjen for nålene sitter på om vinteren. De sitter ikke på hele tiden, men skiftes ut med jevne mellomrom. Grannålene blir ca. 7 år gamle, og furunålene cirka 3 år gamle før de faller av. Blant lauvtrærne skiller vi også ut en egen gruppe, som har fått navnet edellauvtrær. Det er lauvtrær som krever ekstra varme for å kunne vokse og gro. Disse treslagene vokser derfor bare langs kysten eller på lune og varme plasser i Sørøst Norge. I denne oppgaven skal du lage en oversikt over de treslagene som vokser der du bor. Gå inn på SKOG og gjør deg litt kjent med de ulike treslagene før du starter med den praktiske oppgaven. Da vil det bli lettere å finne dem ute i naturen.

Arena
Skogområder i perioden april-september

Utstyr
Bøtte eller pose til å samle lauv og nåler
Kamera/mobiltelefon
Avispapir
Tunge bøker for å legge bladene i press
Skrivesaker

Kommentarer og faglige tips
Bruk gjerne kamera og ta bilder av blad, knoppskyting og barken på trærne. De fleste trærne er lett å kjenne igjen på barken, med et unntak selje. Barken på selja forandrer seg mye. Unge trær har grønn bark, men etter hvert som selja blir eldre blir barken grå og skorpete.

Gjennomføring

Gå to eller tre sammen ut på samletur: Finn blader fra forskjellige trær, ta bilde av dem eller ta med blader tilbake til skolen. Blader som samles inn må tørkes før de kan monteres på ark. Tørkemetoden er beskrevet i oppgaven «Lag en flora» (inn med adresse).

Registrering av bark, knopper, kongler eller fruktemner må fotograferes, hvis ikke skader du treet.

Bestem treslaget  

Monter blader (og/eller bilder av treet) på et ark. (Klikk her Skjema til registrering av treslag)

Skriv inn disse opplysningene om treslaget:

  • Dato
  • Norsk navn
  • Latinsk navn
  • Hva brukes treslaget til i dag.
  • Hva ble treslaget brukt til tidligere.
  • Hvor vokser treslaget.

Gå også inn på ENERGI og les om brennverdi og finn ut om treslaget er egnet som brensel. 
 

Lag en utstilling i klasserommet og bruk litt tid på å lære de ulike treslagene.

 

 Tilbake