Energiveven logo
Horzmenu

Kløyving

Kløyving er et gammelt uttrykk for å dele opp vedkubber.

Kubbene deles ved hjelp av øks på langs av trefibernes retning.I dag kløyver vi også ved med øks, men ved industriell produksjon av ved brukes en vedkløyver eller en vedmaskin.Tilbake