Energiveven logo
Horzmenu

Høstfargene på trærne (praktisk oppgave)

Oppgaven «Høstfarger på trærne» er laget til naturfag, 5.-7. trinn, men kan også være en oppgave knyttet til fotosyntesen for ungdomstrinnet. Oppgaven kan gjennomføres individuelt, men er også god egnet som en gruppeoppgave. Arbeidet med oppgaven må starte i juni når bladene er ferske og grønne. For å forstå hva som skjer i bladene om høsten må du også kunne litt om fotosyntesen. 
Innledning og formål
Om høsten blir dagene kortere og kaldere. Da får trærne et signal om at nå er det snart vinter. Fotosyntesen stopper etter hvert opp fordi den mangler vann og nok lys. Trærne går i hvile. For å overleve vinteren bruker de av «matlageret» bygd opp gjennom fotosyntesen i sommerhalvåret. Den grønne fargen på bladene skyldes fargepigmentet klorofyll. Når høsten kommer og fotosyntesen stopper opp brytes klorofyllet ned. Den grønne fargen på bladene blir borte og de andre fargepigmentene som finnes i bladene kommer fram.

Noen treslag får bare den gule eller oransje høstfargen. På andre trær blir bladene bare brune og tørre og faller av. Hos noen arter starter en mengde kjemiske reaksjoner og fargene går fra gult til rødt og blått. Enkelte år er fargen sterk og klar, andre år blir det meste fort brunt. Vi vet ikke alle årsakene til dette, men de fineste fargene får vi når høstdagene har høy temperatur med mye sol om dagen, som så etterfølges av kalde netter. Da produseres det et fargestoff i bladene som heter antocyanene. Dette gir en rød farge. Er det mye regn om høsten angripes ofte trærne av ulike sopparter og bladene blir fort brune og stygge.

Faglige tips og kommentarer
De latinske navnene kan du finne på internett eller i en flora.

Utstyr
Kamera
Utstyr for å kunne tørke blader (se oppgaven Herbarium)
Skrivesaker
Merkebånd

Gjennomføring
I juni:
Velg ut 4-5 treslag i nærheten av skolen og merk dem med et bånd.
Ta nærbilde av bladene eller plukk et blad fra hvert tre og tørk dem.

I august-september:
Finn igjen trærne dere merket og ta på nytt nærbilde av bladene eller plukk et blad fra hvert tre og tørk dem.

Registrer også når fargeforandringen starter på de ulike treslagene.

Bruk bildene eller de bladene som dere har tørket og lag en plakat om hvert treslag:

  • Navn
  • Latinsk navn
  • Bilde eller blad fra juni måned
  • Bilde eller blad fra august-september måned
  • En beskrivelse hvordan fargene har forandret seg.

Skjema til oppgave
 Tilbake