Energiveven logo
Horzmenu

Fotosyntesen (forsøk)

Oppgaven er laget for naturfag, 8.-10. trinn, men kan også være et spennende forsøk for elever i 5.-7. trinn. Oppgaven krever tilgang på uteområde og muligheter for etterarbeid inne.Fotosyntesen

Innledning
Før du starter arbeidet med denne oppgaven, bør du gå inn på Energi og lese/studere illustrasjonene som omhandler fotosyntesen. Dette forsøket skal vise hvilke stoffer som inngår i fotosyntesen, og hva som skjer hvis det blir mangel på noen av dem.

Arena
Tilgang på et tre og et område med gras
Klasserommet

Tips og kommentarer til det praktiske arbeidet
Denne oppgaven må gjennomføres over minst 6 dager. Igangsetting av forsøket krever kun en vanlig skoletime, men resultatene må registreres etter en uke.

Utstyr
Murstein
Fryseteip
Potteplante
Et stort syltetøyglass eller osteklokke

Gjennomføring

Del 1
Legg en murstein eller en planke i gresset ei uke. Hva har skjedd med gresset og hvorfor?

Del 2
Lim en fryseteip på ett blad. La den sitte på i 3 dager før den fjernes. Hva har skjedd og hvorfor?

Del 3
Sett en liten potteplante inn i ett syltetøyglass eller plant en plante i ett syltetøyglass (se bilde). Hva har skjedd etter ei uke? 

 

Fasit/Faglig forklaringTilbake