Energiveven logo
Horzmenu

Forsøk med aske (forsøk)

Dette forsøket er laget til naturfag, 8.-10. trinn. I forsøket skal aske herdes slik at det kan brukes til gjødsel for planter og trær. Ved herding av aske i romtemperatur, er beregnet tidsbruk 1-2 dager. Ute tar tørkingen ca. 1 uke vinterstid. Forsøket kan også gjøres om høsten, våren eller på sommeren, men da vil det være vanskeligere å finne aske.
Innledning
Aske fra rent trevirke inneholder alle de næringsstoffer, unntatt nitrogen, som treet tok opp under sin vekst. Det er med andre ord verdifull plantenæring som vi bør bringe tilbake til jorda. I dette forsøket skal vi se på ulike typer aske og gjøre et forsøk hvor vi behandler aske.

Dersom aske spres i ubehandlet form kan ren aske gi vegetasjonen "et sjokk" med kraftig pH-økning, I dette forsøket skal vi herde og knuse asken, og fremstille et gjødselprodukt som virker positivt på vegetasjonen. Asken vil løse seg opp saktere og tilføre plantene næring i et passende tempo.
 

Arena
Sløyd eller håndverksrom, eller ut på skoleområdet
 

Utstyr
Ren, tørr vedaske
Bøtte
Liten presenning
Vann
Tørr trebit (liten)
Ark med magasinpapir
Fyrstikker
 

Kommentarer og faglige tips
Før forsøket starter er det viktig å velge en arena som er egnet for forsøk med åpen ild. Rester fra forsøket skal ikke kastes i vanlig søppel, men i en ildfast avfallsdunk.

Aske fra rivningsvirke, impregnert virke, eller fossile brensler er forurenset og skal ikke brukes i dette forsøket. Dette er spesialavfall som skal leveres på egne miljøstasjoner.
 

Gjennomføring
Brenn først noen ark med magasinpapir.
Brenn deretter trebiten. Sammenlikn asken fra trebiten med asken fra magasinpapiret

Del 1
Brenn først et ark med magasinpapir. Hvordan ser asken ut?
Brenn deretter trebiten. Sammenlikn asken fra trebiten med asken fra magasinpapiret.

Del 2
Fyll ren vedaske opp i et spann eller lignende. Tilsett litt og litt vann til det blir en fast masse. Legg deretter asken til tørk på en presenning. Asken vil nå herde og gjennomgå en kjemisk reaksjon på lik linje med betongstørking. Når asken er tørr kan den knuses og spres.

Cirka en tredjedel av Norges befolkning fyrer med ved. Hvor blir det av all asken?

Se bildeserie over fremgangsmåte

 

Del 3
Ta utgangspunkt i din egen klasse og gjennomfør en kartlegging internt i klassen på hva som skjer med asken hjemme hos hver enkelt. Er asken fra hjemmene ren?

Finn ut om det er lokal treindustri som fyrer med biprodukter. Hvordan behandler de asken?

Hva koster det å legge asken på deponi?

Del 4
Bruk resultatene fra undersøkelsen i klassen og diskuter begrepet bærekraftig energibruk.

Er bruk av bioenergi bærekraftig dersom asken havner på søppelfyllinga?

Er bruk av fossile brensler bærekraftig? 

 

Vedlegg til Del 3Tilbake