Energiveven logo
Horzmenu

Energiforbruket når vi reiser (regneoppgave)

I denne oppgaven skal vi regne litt på energiforbruket når man reiser på ferietur med fly eller bil. Oppgaven er laget til faget matematikk 8.-10. trinn, men kan også være en del av en oppgave i faget naturfag. 

Innledning
Nordmenn reiser mye. Det er mange ulike årsaker til det. Mange av oss bor utenfor byene eller tettstedene, og kollektivtilbudet er lite. For å komme til og fra jobb, skole og barnehage brukes bilen. Mange i Norge har også så god økonomi at de har råd til å reise på lange ferieturer, gjerne med fly, en eller flere ganger i året. All transport krever energi i form av strøm, diesel eller bensin. Det meste av denne energien omformes fra energikilder som fornyer seg over et veldig langt tidsrom, som f. eks olje eller kull (ikke fornybar). Dermed blir vår reiseaktivitet en belastning for miljøet.
 

Oppgaven

Del 1
En familie fra Oslo vil reise på en kort ferietur med bil til Stockholm. Familien består av to barn og to voksne. Reiseavstanden er 523 km. Energiforbruket per kilometer for én person er 0,42 kWh/km.

Regn ut hvor mye energi familien bruker på å reise tur/retur Stockholm med bil.

Del 2
Rett før de skal reise ombestemmer de seg. Istedenfor bil vil de ta flyet fra Gardermoen til Stockholm. Avstanden i luftlinje er 490 km. Energiforbruket per kilometer for en person er 0,83 kWh/km.

Regn ut energiforbruket når de bruker fly.

Del 3
Spør foreldrene dine hvor mye strøm dere bruker i huset gjennom et helt år. Finn gjennomsnittlig strømforbruk per måned.

Sammenlikn gjennomsnittlig strømforbruk per måned med energiforbruket for reisen med bil og for reisen med fly. Drøft resultatene og diskuter utfordringene knyttet til bruk av energi ved reising.
 

Fasit/Vurdering

 Tilbake