Energiveven logo
Horzmenu

Drivhuseffekten (forsøk)

Denne oppgaven har som mål å illustrere hvordan drivhuseffekten på jorda fungerer. Oppgaven er laget for ungdomskoletrinnet, men kan også brukes i barneskolen.Forsøk med glassplate

Innledning

Sollyset er elektromagnetiske bølger med ulik bølgelengde og intensitet som stråler ut fra sola. Mennesket oppfatter bare bølgelengdene 0-740 nm. De elektromagnetiske bølgene med bølgelengdene 0-380 nm føler vi som varme. Bølgelengdene mellom 380-740 nm er det synlige lyset.

Drivhusgassene reflekterer varmestrålene fra jorda og sender de tilbake til jorda. Denne egenskapen gjør at det er liv på jorda. Uten gassene i atmosfæren ville gjennomsnittstemperaturen på jordoverflata falt med 33o C, og grunnlaget for liv hadde ikke vært tilstede.

Etter den industrielle revolusjonen har mengden drivhusgasser i atmosfæren økt. Dette har gitt oss en høyere gjennomsnittstemperatur på jordkloden. Planter og dyr klarer ikke å tilpasse seg disse endringene i løpet av så kort tid. Økt drivhuseffekt gir oss derfor miljøutfordringer. Før du starter oppgaven, les om drivhuseffekten på Energiveven.

Utstyr
Glassplate
Kokeplate

Kommentarer og faglige tips
Kokeplaten må være av gammel type, det vil si ikke induksjonsovn. Det er også mulig å gjøre forsøket foran en vedovn.

Gjennomføring
Finn en stol og sett deg slik at du ser ut av vinduet. Kjenn hvordan varmestrålene går gjennom glasset og inn i ansiktet, som om ruta ikke hadde vært der. Hvilke typer stråler er det du kjenner?

Slå på kokeplaten og hold hendene ca. 20 cm over kokeplaten. Kjenn hvordan varmestrålene varmer håndflaten. Det som skjer kan sammenlignes med varmeutstråling fra jordoverflaten. Hold glassplaten mellom kokeplaten og hånden. Nå vil du kjenne at varmeutstrålingen reduseres kraftig. Hvorfor reduseres varmeutstrålingen?

Fasit/Faglig vurdering

 Tilbake