Energiveven logo
Horzmenu

Bålfyring, vi lager og bruker bål (praktisk oppgave)

Denne praktiske oppgaven er ikke knyttet til et bestemt alderstrinn, den er nyttig både for barn og voksne. Å lage bål er for mange en viktig del av turopplevelsen. Det skaper hygge, varme, og ikke minst muligheter for å lage mat og drikke.

Bålfyring kan også være en nødvendighet, og noen ganger er det viktig at man klarer å fyre opp et bål i løpet av kort tid. En fin måte å øve på å tenne bål, er å lage en bålfyringskonkurranse. Denne aktiviteten er beskrevet under avsnittet "Kommentarer og faglig tips".

Innledning
Når en skoleklasse skal fyre bål bør det innhentes tillatelse fra grunneier til bruk av området og til uttak av ved. Døde kvister som sitter nederst på stammen på store grantrær er som regel tørre og lette å fyre med. Bjørkenever er fint til opptenning. Ta da bare av det ytterste laget slik at du unngår å skade trærne. 

Det er også mulig å ta med ved selv. Medbrakt ved gir mindre slitasje på skogen, den er ofte tørrere og lettere å fyre opp med. Det er ikke alltid tillatt å tenne opp bål. Under følger noen viktige regler om bålfyring.

- Det er forbudt å gjøre opp ild i skog og mark i tiden 15. april til 15. september.
- Ikke tenn bål dersom det er tørt på bakken.
- Ikke tenn bål dersom det er sterk vind.
- Ikke tenn bål tett inntil busker og trær.
- Voksne bør alltid være i nærheten.
- Slukk alltid bålet før du forlater det.

Arena
Tidligere etablerte bålplasser, åpne områder i skogmark, hyller eller berg i nærheten av vann.

Utstyr
Øks
Kniv
Fyrstikker eller tennstål
Hyssing

Kommentarer og faglige tips
En fin aktivitet i forbindelse med skoleturer er å lage en bålkonkurranse. Lag to eller flere bålplasser. På hver bålplass settes det opp to pinner med cirka 40 cm mellomrom. Knyt en snor mellom pinnene 40 cm over bakken. Elevene deles i grupper på to og to, og fyrer opp bål under tråden med det de har tilgjengelig av ved og utstyr. Ta tiden på hvor lang tid det tar før tråden er brent over. Den som har brukt kortes tid har vunnet konkurransen. Vanskelighetsgraden kan justeres ved å binde tråden lavere eller høyere mellom pinnene. 

Gjennomføring
Det fins mange ulike båltyper. Valg av type bål er avhengig av hva man skal bruke det til. I vedlegget finner du en bildeserie over de viktigste båltypene. Under finner du en beskrivelse over de beste bruksområdene for de ulike båltypene.

Pyramidebål: Bål til hygge og pølsegrilling.

Pagodebål: Til matlaging.

Vinterbål: Matlaging og varme over lang tid.

Stjernebål: Oppvarming av vann og når man har begrenset med ved.

Fjellbål: Bruks der det er trekk og vanskelig å få fyr på bålet. Godt egnet til matlaging.

Jegerbål: Vannkoking og enkel matlaging.

Kokeplatebål: Til varme og matlaging.

Nying: Nattbål.

V- bål: Egnet til bål for få personer og til matlaging.

Det er også viktig å finne en god bålplass. Ildstedet bør være på en lun plass og rensket for fuktig kvist og mose. Sørg for å ha rikelig med tørt opptenningsmateriale tilgjengelig, for eksempel gras, never, flis og liknende. Hogg opp fliser fra vedkubber eller brekk opp tørre, fingertykke pinner.
 

VedleggTilbake