Energiveven logo
Horzmenu

Lokal byggeskikk (prosjekt)

I dette undervisningsprosjektet skal du bli kjent med den lokale byggeskikken der du bor. Du skal lære litt om hva som kjennetegner bebyggelsen fra ulike tidsperiodene og grunnlaget for bosetting. Undervisningsprosjektet er laget til faget Kunst og håndverk, 8-10 trinn men kan også være en del av et prosjekt i samfunnsfag.
Innledning 
Ved siden av formen og utseende på husene er beliggenheten i omgivelsene og naturen en viktig del av byggeskikken. Arkitekturen kan være inspirert av lokale forhold men de aller fleste er et resultat av internasjonale impulser og moter. Som en introduksjon bør du besøke nettstedene arkitektur og byggeskikk på vår nettside TRE. Der finner du to rundturer som gir en oversikt over de viktigste arkitektoniske trekkene i både nasjonal og internasjonal byggeskikk.

Dette er et stort prosjekt som kan brukes i flere fag og strekkes ut over en lengre tidsperiode enn 2 uker. Prosjektet er inndelt i 5 deler for at det skal være mulig å kunne gjøre deler av oppgaven separat og uavhengig av hverandre.

Del 1: Grunnlaget for bebyggelse.
Del 2: Arkitektur  
Del 3: Ditt lokalmiljø for 100 år siden
Del 4: Arkitekturen i dag og i framtida
Del 5: Tegn ditt framtidige hus

Tidsbruk;1-2 uker.

Arena: Lokalmiljøet. Etterarbeid ved skolen eller hjemme

Gjennomføring
Før du starter arbeidet må du skaffe deg tilgang til et kamera og PC med program for å redigere bilder. Det er også laget en del bøker om byggeskikk og arkitektur. Det kan derfor være lurt å besøke biblioteket for å skaffe fagstoff til prosjektet.

Del 1 Beliggenhet
God byggeskikk er preget av respekt for lokale materialer, landskapets karakter, klima på stedet og tomta/beliggenheten. På bygdene er ofte grunnlaget for bosetting et resultat av at det er ressurser i naturen som våre forfedre har hatt behov for. Den historiske største ressursen er matjord for kunne dyrke mat, og skog for å kunne skaffe byggematerialer. Vi ser også at en stor del av bebyggelsen ligger i nærheten av elver, innsjøer og sjøen. Tilgangen til vann gav muligheter for å kunne transportere varer over lengre avstander ved hjelp av båt og skip. Elevene har også vært og er den dag i dag en viktig kilde til energi.

Bosetting i byene er stort sett knyttet til industrialiseringen. Etter 2 verdenskrig flyttet mange fra bygdene til byene for å ta seg jobb i industrien. Behovet for boliger i byen økte rundt arbeidsplassene. I dag er det slik at det er et fåtall som bor i sentrum av byene, sammenliknet med de som er etabler i forsteder rundt byen.

Gjennomfør en fottur eller en sykkeltur i nærområdet og finn ut følgende:
• Hva er grunnen til at våre forfedre en eller en annen gang i tiden etablerte ser akkurat her?
• Finn ut når den første bosettingen ble etablert.
• Finnes det ressurser i form av jord, skog, stein og mineraler som har hatt betydningen i forhold til etablering?
• Lag en oversikt over vann, elver og innsjøer og merk av på kartet hvor det er bebyggelse. Er det noen sammenheng?
• Hvordan er terrenget der du bor og hvordan er husene plassert i forhold til daler, berg og tilgang på sol?
• Hvilken type hus finnes i ditt nærområde? (Eneboliger, gårder, rekkehus eller blokker)
• Ser du noen sammenheng mellom terreng, klima og type hus?

Del 2 Arkitektur  

Ta med deg kamera og gjennomfør en fottur eller sykkeltur i nærområdet og finn ut følgende:
• Ta bilde av det eldste huset i nærområdet.
• Ta bilde av den hustypen det finnes flest av i nærområdet.
• Ta bilde av det nyeste huset i nærområdet.
• Ta bilder av alle hus som skiller seg ut i form, farge eller materialbruk.

Etterarbeid på skolen eller hjemme.
Bli kjent med de ulike stilartene. Bruk kunnskapen til å bestemme hvilken stilart de ulike husene du tok bilde av har.
• Hvilke materialer er brukt i huset?
• Hvordan er bygget konstruert?
• Hvilken utforming har bygget?
• Hvordan passer huset inn i landskapet?
• Hvilke farger er valgt på huset?
• Er huset tilpasset klimaet på stedet?

Finn ut om husene er bygd etter lokal- nasjonal- eller internasjonal byggeskikk.

Ta utgangspunkt i noen av de gamle husene og finn ut om de er restaurert.
Har de tatt hensyn til opprinnelig byggestil eller har husene fått en ny og mer moderne form.

I Norge er mange bolighus hvite. Hva er årsaken til det?

I Norge er de fleste låver røde. Bruk internett og finn ut årsaken til dette?

I mange områder er det ofte kirka som er et av de eldste husene. Kirkene er nesten alltid inspirert av tida den ble bygd i. Finn ut når kirka i ditt nærmiljø ble bygd og bestem byggestilen.

I de fleste bygder er det en eller flere gårder som er litt større enn de andre.
Hvilken beliggenhet har disse?
Hvordan ligger de andre husene i forhold til disse gårdene.

Gjennomfør en diskusjon i klassen om byggeskikk og plukk et hus som dere mener representerer en god byggeskikk og et hus som representerer dårlig byggeskikk.

Undersøk om din kommune har egne planer og regler for hvordan hus, fasader, farger, skilt, gater og torg skal se ut. Snakk med de som jobber i planavdeling/teknisk etat. Du finner ofte en arkitekt i kommunen.

Del 3: Ditt lokalmiljø for 100 år siden

Kartlegg hvordan hjemstedet ditt så ut for hundre år siden. Prøv å få tak i gamle fotografier, kart, lokalhistoriske bøker, snakk med eldre folk. Sammenlikn hjemstedet ditt før og nå. Har det forandret seg mye? Hvordan?

Del 4: Arkitekturen i dag og i framtida

Finn fram bildene fra de nyeste husene i lokalmiljøet ditt og beskriv stilen på husene
Hvilke farger dominerer dag?
Hvilke tekniske konstruksjoner har kommet som et ledd i å bedre miljøet?
Hvilke rom er størst i de nye husene?
Gjennomfør en sammenlikning av tjukkelsen på veggene i et nytt og et gammelt hus. Hva finner du?
Hvilke energikilder er vanlig i moderne hus?

Del 5: Tegn ditt framtidige hus

Bruk dine erfaringer og all inspirasjon du har fått gjennom prosjektet. Lag en tegning av det huset eller leiligheten du selv kan tenke deg å bo i framtida. Tegningen skal vise hvordan huset ligger i terrenget, rominndeling, farger innvendig og utvendig. I tillegg må du finne ut hvor du skal ha kjøkken, stue, soverom, boder, bad gang og eventuelle uteplasser. For å få fram detaljene er det lurt å tegne huset fra ulike retninger. Her følger et forslag:
• Tegn huset/leiligheten seg ovenfra, som viser rominndeling, uteplasser og hvordan huset er plassert på kartet.
• Tegn de 4 ytterveggene med vinduer og dører. Tegner du en leilighet så tegn den/de ytterveggene som er en del av din leilighet. Svært ofte må du da tegne en balkong.
• Lag en tredimensjonal tegning av kjøkken eller stua og vis farger på veggene, ovner og belysning.
• Finn et fargekart og plukk ut farger til alle rommene i huset. Lag en liste som viser hvilke rom det gjelder og hvilken farge du skal ha på rommet
• Lag også en liste over hvilke typer materiell du skal bruke på huset ditt.

Fasit

 Tilbake