Energiveven logo
Horzmenu

Klimakvote

Klimakvote en tillatelse til å slippe ut 1 tonn karbondioksid. Kvotene er med på å sette en markedspris utslippet. Ordningen er et tiltak for å forsøke å redusere utslippet av karbondioksid.Tilbake