Energiveven logo
Horzmenu

Brennverdi (regneoppgave)

Oppgaven "Brennverdi" er laget til faget naturfag 8.-10. trinn. Den kan også brukes i matematikk. 
Innledning
Før du starter arbeidet med oppgaven, må du lære deg noen energibegreper.

Bruttoenergi er all energi som er lagret i veden.

Nettoenergi er bruttoenergien minus energien som blir med røyken opp igjennom pipa når veden brennes i ovnen. Det er den energien som går ut i rommet, og som vi opplever som varme.

Virkningsgraden er et mål for hvor stor andel av energien lagret i veden, som stråler ut fra ovnen og ut i rommet. Vedovner har forskjellig virkningsgrad avhengig av ovnstype og fyringsteknikk, se lenke: ENERGI. Det er også slik at nye ovner har bedre virkningsgrad enn gamle. En åpen peis er kanskje det dårligste du kan fyre med. Der går det meste av varmen opp med røyken.

Utstyr
Skrivesaker
Kalkulator

Oppgave
 

Del 1
Du er på hytta i vinterferien. Det er 20 minus grader ute og du sitter inne og fyrer med ved for å holde varmen. Du går ut og henter to sekker med ved. Den ene sekken er ren bjørkeved, mens den andre er en blanding av ulike treslag, da det er noe ved dere har laget i forbindelse med rydding av kratt langs hytta. Bjørkeveden består av 15 vedpinner og veier følgende:

Ved kubbe nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vekt (kg) 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 1,1 1,4 1,2 0,6 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 1,0

 

1 kg med tørr ved inneholder 5,16 kWh/kg med energi (Kilde NIBIO) .

Finn ut hvor mye energi det er i vedsekken med bjørkeved.

Vil du oppleve all energien fra veden som varme?

Del 2
Når du bærer inn veden legger du merke til at den ene sekken er mye tyngre enn den andre.
Hvilken vedsekk er tyngst?
Har tyngden betydning for energiinnholdet i veden?
Noe av veden går på peisen. For å skape god gammeldags peisstemning tar dere bort rista foran peisen, hva skjer med varmen i rommet?
Er treslag likegyldig når man fyrer på peisen?

Del 3
Dere har betalt 1000 kr for en storsekk (0,8 fm3) med tørr bjørkeved. Det gir deg brutto 2394 kWh.
Din vedovn har en gjennomsnittlig virkningsgrad på 65 %. Hvor mye må du betale for varmen?

Regn også ut prisen hvis du rundfyrer og kun får ut halvparten av oppnåelig Virkningsgrad.

Fasit/VurderingTilbake