Energiveven logo
Horzmenu

Husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel er avføring og urin fra ku, hest, sau, gris og fjærkre. I Norge brukes dette som gjødsel. Det vil si at det spres utover jordbruksarealene og pløyes ned. Gjødsel inneholder mye energi. Det er mulig å utvinne biogass fra husdyrgjødsel hvis den blir behandlet i biogassanlegg. I utviklingsland brukes avføring fra kveg som energikilde. Kurukene tørkes og brennes på bål på samme måte som vi bruker ved.Tilbake