Energiveven logo
Horzmenu

Hektar

Hektar er en måleenhet for areal.

1 hektar = 10 dekar. Denne måleenheten er vanlig i det internasjonale skogbruket og brukes for å angi størrelsen på skog og utmark. I Norge har vi liten tradisjon for å bruke denne enheten. Det har nok en sammenheng med at eiendommene i Norge er forholdsvis små, derfor måler vi arealet i dekar.Tilbake