Energiveven logo
Horzmenu

Densitet/Tetthet

Densitet et annet ord for tetthet i veden. Tettheten måles i masse per volumenhet – kg/m3.

Det er klar sammenheng mellom tetthet (densitet) og brennverdi. Jo høyere tetthet, jo høyere brennverdi. De hardeste og tyngste treslaga gir altså mer varme per volumenhet. (Men hvis vi kjøper ved etter kilo, gir alle sorter ved like mye varme per kilo.) Brennverdien måles i kWh/fm3, mengde energi per fastkubikk.Tilbake